• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė įsteigta 1996 metų pabaigoje. Pagrindinė veikla – indėlių draudimas, bankų, finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, įsipareigojimų investuotojams draudimas. Įmonė administruoja tris fondus: Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą. Tokio tipo veiklos Lietuvoje niekas daugiau nevykdo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 492 676 737 739
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 492 676 737 739
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 492 676 737 739
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 28 33 23 18
EBITDA marža 6% 5% 3% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 43 45 55 60
Grynojo pelno marža 9% 7% 7% 8%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 271 329 337 328
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 271 329 337 328
Bendrojo pelno marža % % 100% 100%
Veiklos sąnaudos 271 329 337 328
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 13 6
EBITDA marža % % 4% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 24 30 27
Grynojo pelno marža % % 7% 8%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 488 7 227 11 060 9 322
Nematerialus turtas 24 15 9 4
Materialus turtas 40 30 26 22
Finansinis turtas 2 424 7 182 11 025 9 296
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 13 428 8 758 4 984 6 792
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 8 124 108 115
Kitas trumpalaikis turtas 986 494 4 253 4 024
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 433 8 139 623 2 653
TURTO IŠ VISO 15 920 15 987 16 046 16 121
Nuosavas kapitalas 15 879 15 924 15 979 16 039
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 42 63 66 82
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 42 63 66 82
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 920 15 987 16 046 16 121
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 11 575 11 443 14 605
Nematerialus turtas 9 6 16
Materialus turtas 32 26 18
Finansinis turtas 11 535 11 411 14 571
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 4 415 4 632 1 528
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 1 0
Per vienerius metus gautinos sumos 69 64 56
Kitas trumpalaikis turtas 3 424 4 255 1 225
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 921 312 247
TURTO IŠ VISO 15 998 16 087 16 146
Nuosavas kapitalas 15 948 16 009 16 066
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 49 78 80
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 998 16 087 16 146

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % 0% % %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 322,01 138,35 75,05 82,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 322,00 138,34 75,05 82,93
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,04 0,05 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,16 0,14 0,08 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,03 0,04 0,05 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 5% 3% 2%
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
Grynojo pelno marža 9% 7% 7% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% % % 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% % % 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % -0% 0% %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 322,01
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 322,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,04 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,16 0,06 0,03 0,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,03 0,04 0,02 0,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% % 4% 2%
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
Grynojo pelno marža 9% % 7% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas110069451
  • SektoriusKita
  • VeiklaIndėlių ir kitų įsipareigojimų investuotojams draudimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iidraudimas.lt/
Grąža valstybei

4 tūkst. eurų

ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

18

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Aurelija MažintienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01