• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė įsteigta 1996 metų pabaigoje. Pagrindinė veikla – indėlių draudimas, bankų, finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, įsipareigojimų investuotojams draudimas. Įmonė administruoja du fondus: indėlių draudimo ir įsipareigojimų investuotojams draudimo. Tokio tipo veiklos Lietuvoje niekas daugiau nevykdo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 606 492 676 737
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 606 492 676 737
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 606 492 676 737
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 23 28 33 23
EBITDA marža 4% 6% 5% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 113 43 45 55
Grynojo pelno marža 19% 9% 7% 7%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 236 271 329 337
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 236 271 329 337
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 236 271 329 337
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 15 13 13 9
EBITDA marža 6% 5% 4% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 30
Grynojo pelno marža 10% 7% 7% 9%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 3 551 2 488 7 227 11 060
Nematerialus turtas 30 24 15 9
Materialus turtas 51 40 30 26
Finansinis turtas 3 470 2 424 7 182 11 025
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 12 346 13 428 8 758 4 984
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 4 8 124 108
Kitas trumpalaikis turtas 11 788 986 494 4 253
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 554 12 433 8 139 623
TURTO IŠ VISO 15 900 15 920 15 987 16 046
Nuosavas kapitalas 15 835 15 879 15 924 15 979
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 65 42 63 66
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 65 42 63 66
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 900 15 920 15 987 16 046
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 3 531 3 760 11 575 11 443
Nematerialus turtas 23 18 9 6
Materialus turtas 44 33 32 26
Finansinis turtas 3 465 3 710 11 535 11 411
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 12 370 12 165 4 415 4 632
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 0 0 1
Per vienerius metus gautinos sumos 42 49 69 64
Kitas trumpalaikis turtas 3 800 938 3 424 4 255
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 517 11 178 921 312
TURTO IŠ VISO 15 901 15 925 15 998 16 087
Nuosavas kapitalas 15 860 15 897 15 948 16 009
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 41 28 49 78
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 41 28 49 78
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 901 15 925 15 998 16 087

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % % 0% %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 191,11 322,01 138,35 75,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 191,11 322,00 138,34 75,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,03 0,04 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,16 0,14 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,04 0,03 0,04 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 6% 5% 3%
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
Grynojo pelno marža 19% 9% 7% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % % % %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 322,01 432,92 89,36 59,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 322,00 432,91 89,36 59,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,02 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,16 0,07 0,04 0,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,03 0,02 0,02 0,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 5% 4% 3%
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
Grynojo pelno marža 9% 7% 7% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas110069451
  • SektoriusKita
  • VeiklaIndėlių ir kitų įsipareigojimų investuotojams draudimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iidraudimas.lt/
Grąža valstybei

4 tūkst. eurų

ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

16

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys