• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „GIS-Centras“ yra iš valstybės turto 1992 metais įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Svarbiausi VĮ „GIS-Centras” tikslai – atlikti valstybinių geoinformacinių sistemų projektavimo, diegimo, techninio palaikymo ir priežiūros, valstybinių geoinformacinių duomenų bazių kūrimo, jų aptarnavimo ir platinimo naudotojams darbus, taip pat vykdyti Georeferencinio pagrindo kadastro, Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo ir Lietuvos erdvinės informacijos portalo  tvarkytojo funkcijas bei kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus geoinformacinių technologijų srityje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 566 1 008 810 949
Pardavimo savikaina 466 119 63 6
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 100 889 747 944
Bendrojo pelno marža 70% 88% 92% 99%
Veiklos sąnaudos 903 679 628 614
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 196 210 119 330
Tipinės veiklos pelno marža 13% 21% 15% 35%
EBITDA 226 237 179 352
EBITDA marža 14% 24% 22% 37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 162 177 100 280
Grynojo pelno marža 10% 18% 12% 29%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 275 249 251 157
Pardavimo savikaina 23 21 7
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 252 228 245 157
Bendrojo pelno marža % % 92% 100%
Veiklos sąnaudos 354 269 226 209
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -102 -42 19 -53
Tipinės veiklos pelno marža % % -17% -34%
EBITDA -35 -40
EBITDA marža % % -14% -25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -102 -42 19 -53
Grynojo pelno marža % % -17% -34%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 938 1 732 1 360 1 191
Nematerialus turtas 875 773 448 263
Materialus turtas 1 063 959 911 928
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 947 1 017 600 4 549
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 99 90 60 3 865
Per vienerius metus gautinos sumos 37 275 17 9
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 812 651 522 676
TURTO IŠ VISO 2 895 2 772 1 966 5 741
Nuosavas kapitalas 683 596 484 618
Dotacijos, subsidijos 1 788 1 606 1 293 4 117
Įsipareigojimai 424 570 190 1 006
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 424 570 190 1 006
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 895 2 772 1 966 5 741
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 1 520 1 201 1 112
Nematerialus turtas 602 310 217
Materialus turtas 918 891 895
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 527 624 4 250
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 76 52 3 902
Per vienerius metus gautinos sumos 182 66 35
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 269 506 312
TURTO IŠ VISO 2 059 1 829 5 362
Nuosavas kapitalas 342 357 339
Dotacijos, subsidijos 1 406 1 144 4 717
Įsipareigojimai 311 328 306
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 059 1 829 5 362

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 6% 4% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 25% 28% 19% 51%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% 19% 13% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,24 1,78 3,16 4,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,00 1,62 2,85 0,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,53 0,36 0,34 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,72 0,55 0,52 0,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,44 1,58 1,50 1,72
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 24% 22% 37%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 21% 15% 35%
Grynojo pelno marža 10% 18% 12% 29%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 265 213 145 226
Dividendai/grynasis pelnas 1,63 1,20 1,45 0,81
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% % % 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 25% % % 60%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% -1% -5% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,24
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,53 0,24 0,13 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,72 0,33 0,18 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,44 1,46 0,72 0,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% % -14% -25%
Tipinės veiklos pelno marža 13% % -17% -34%
Grynojo pelno marža 10% % -17% -34%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 265
Dividendai/grynasis pelnas 1,63

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,2%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-centras“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas121351441
  • SektoriusKita
  • VeiklaErdvinių duomenų platinimas ir aptarnavimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.gis-centras.lt
Grąža valstybei

228 tūkst. eurų

ROE

51,0%

Darbuotojų skaičius

80

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Žilvinas StankevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01