• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ vykdo elektros tinklų ir susijusių įrenginių statybos, remonto, techninės priežiūros, vartotojų prijungimo prie elektros tinklų, energetinių įrenginių remonto, metalo konstrukcijų gamybos veiklą. Įsteigimo data ir registras: 2015 m. lapkričio 9 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos 687 812
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 687 812
Bendrojo pelno marža 100% 100%
Veiklos sąnaudos 1 541 1 188
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -854 -376
Tipinės veiklos pelno marža -124% -46%
EBITDA -829 -373
EBITDA marža -121% -46%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -744 -45
Grynojo pelno marža -108% -6%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 113 151
Nematerialus turtas
Materialus turtas 72
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 41 151
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 145 1 044
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 656 148
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 483 896
TURTO IŠ VISO 3 258 1 195
Nuosavas kapitalas 368 573
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 2 890 622
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 952 2
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 885 622
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 258 1 195
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -46% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -404% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -458% -131%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 5,30 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,09 1,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,09 1,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,42 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 12,16 6,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,73 1,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -121% -46%
Tipinės veiklos pelno marža -124% -46%
Grynojo pelno marža -108% -6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304132956
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaEnergetikos įrenginių statyba, rekonstravimas, remontas ir priežiūra
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.enepro.lt/
ROE

-9,6%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys