• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Zarasų vandenys“ įregistruota 2000 m. rugpjūčio 1 d. Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens Zarasų rajono gyventojams ir įmonėms tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas. Taip pat bendrovė investuoja į vandentvarkos ūkį – plečia ir renovuoja vandentiekio ir nuotekų tinklus, tvarko kaimo vandentvarkos objektus, įgyvendina Neries upės baseino investicinius projektus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 651 656 687 726
Pardavimo savikaina 325 368 484 474
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 326 288 203 252
Bendrojo pelno marža 50% 44% 30% 35%
Veiklos sąnaudos 324 297 188 254
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 -9 15 -2
Tipinės veiklos pelno marža 0% -1% 2% -0%
EBITDA 197 121 112 115
EBITDA marža 30% 18% 16% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 27 19 26
Grynojo pelno marža 4% 4% 3% 4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 5 521 5 772 6 417 6 362
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 5 503 5 740 6 389 6 343
Finansinis turtas 5 4 3
Kitas ilgalaikis turtas 14 28 28 16
Trumpalaikis turtas 142 126 117 159
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 17 13 19
Per vienerius metus gautinos sumos 38 50 49 46
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 83 60 55 94
TURTO IŠ VISO 5 672 5 914 6 535 6 521
Nuosavas kapitalas 1 697 1 734 1 753 1 778
Dotacijos, subsidijos 3 644 3 760 4 160 4 161
Įsipareigojimai 330 420 622 582
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 216 272 395 433
Ilgalaikiai įsipareigojimai 216 272 376 414
Trumpalaikiai įsipareigojimai 115 148 246 168
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 672 5 914 6 535 6 521

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,16 0,23 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,24 0,85 0,47 0,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,05 0,74 0,42 0,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,11 0,11 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,12 0,11 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,39 0,38 0,39 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 30% 18% 16% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -1% 2% -0%
Grynojo pelno marža 4% 4% 3% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Zarasų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas187920473
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaZarasų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://zarasuvandenys.lt/
ROE

1,5%

Darbuotojų skaičius

31

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys