• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Zarasų vandenys“ įregistruota 2000 m. rugpjūčio 1 d. Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens Zarasų rajono gyventojams ir įmonėms tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas. Taip pat bendrovė investuoja į vandentvarkos ūkį – plečia ir renovuoja vandentiekio ir nuotekų tinklus, tvarko kaimo vandentvarkos objektus, įgyvendina Neries upės baseino investicinius projektus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 570 651 656 687
Pardavimo savikaina 292 325 368 484
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 278 326 288 203
Bendrojo pelno marža 49% 50% 44% 30%
Veiklos sąnaudos 315 324 297 188
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -37 2 -9 15
Tipinės veiklos pelno marža -6% 0% -1% 2%
EBITDA 152 197 121 112
EBITDA marža 27% 30% 18% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -12 25 27 19
Grynojo pelno marža -2% 4% 4% 3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 686 5 521 5 772 6 417
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 4 671 5 503 5 740 6 389
Finansinis turtas 5 5 4 0
Kitas ilgalaikis turtas 9 14 28 28
Trumpalaikis turtas 199 142 126 117
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 46 21 17 13
Per vienerius metus gautinos sumos 39 38 50 49
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 114 83 60 55
TURTO IŠ VISO 4 889 5 672 5 914 6 535
Nuosavas kapitalas 1 672 1 697 1 734 1 753
Dotacijos, subsidijos 3 134 3 644 3 760 4 160
Įsipareigojimai 84 330 420 622
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 39 216 272 376
Ilgalaikiai įsipareigojimai 39 216 272 376
Trumpalaikiai įsipareigojimai 45 115 148 246
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 889 5 672 5 914 6 535

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,13 0,16 0,21
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,24 0,85 0,47
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,05 0,74 0,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,12 0,11 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,13 0,12 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,39 0,38 0,39
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 30% 18% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% -1% 2%
Grynojo pelno marža 0% 4% 4% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Zarasų vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas187920473
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaZarasų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.zarasuvandenys.lt/
ROE

1,1%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys