• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Zarasų valstybinis autobusų parkas įsteigtas 1992 m. sausio 29 d., o 2002 m. gruodžio 4 d. buvo įregistruota UAB „Zarasų autobusai“. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas autobusais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. UAB „Zarasų autobusai“ yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 071 1 083 1 098 610
Pardavimo savikaina 855 893 847 517
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 216 190 251 93
Bendrojo pelno marža 20% 18% 23% 15%
Veiklos sąnaudos 220 211 248 195
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -3 -21 3 -102
Tipinės veiklos pelno marža -0% -2% 0% -17%
EBITDA 93 70 89 -31
EBITDA marža 9% 6% 8% -5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 -11 17 -95
Grynojo pelno marža 0% -1% 2% -16%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 435 373 323 247
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 435 372 322 247
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 1 1 1
Trumpalaikis turtas 168 152 169 336
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 32 30 33 30
Per vienerius metus gautinos sumos 106 113 91 71
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 30 9 45 236
TURTO IŠ VISO 614 534 501 588
Nuosavas kapitalas 173 162 179 176
Dotacijos, subsidijos 0 9 28 21
Įsipareigojimai 440 363 295 390
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 270 196 122 85
Ilgalaikiai įsipareigojimai 196 122 54 80
Trumpalaikiai įsipareigojimai 245 241 241 310
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 614 534 501 588

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% 3% -17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -7% 10% -53%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -4% 19% -67%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 1,21 0,68 0,48
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,63 0,70 1,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,51 0,57 0,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,89 2,12 1,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,68 3,16 2,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 6,46 6,44 3,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 6% 8% -5%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -2% 0% -17%
Grynojo pelno marža 0% -1% 2% -16%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Zarasų autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas187823316
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaZarasų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.zarasuautobusai.lt/
ROE

-53,3%

Darbuotojų skaičius

65

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys