• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Zarasų valstybinis autobusų parkas įsteigtas 1992 m. sausio 29 d., o 2002 m. gruodžio 4 d. buvo įregistruota UAB „Zarasų autobusai“. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas autobusais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. UAB „Zarasų autobusai“ yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 098 610 447 907
Pardavimo savikaina 847 517 461 872
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 251 93 -14 35
Bendrojo pelno marža 23% 15% -3% 4%
Veiklos sąnaudos 248 195 115 168
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 -102 -129 -133
Tipinės veiklos pelno marža 0% -17% -29% -15%
EBITDA 89 -31 -62 -65
EBITDA marža 8% -5% -14% -7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 17 -95 -116 -97
Grynojo pelno marža 2% -16% -26% -11%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 323 247 182 143
Nematerialus turtas
Materialus turtas 322 247 181 142
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 1 1 1 1
Trumpalaikis turtas 169 336 376 277
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 33 30 29 32
Per vienerius metus gautinos sumos 91 71 135 52
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 45 236 212 194
TURTO IŠ VISO 501 588 561 425
Nuosavas kapitalas 179 176 115 124
Dotacijos, subsidijos 28 21 14 9
Įsipareigojimai 295 390 432 292
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 189 85 24 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 54 80 141 132
Trumpalaikiai įsipareigojimai 241 310 291 161
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 501 588 561 425

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -17% -20% -20%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% -53% -80% -81%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -40% -50% -52%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,38 0,14 0,04 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,70 1,08 1,29 1,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,57 0,99 1,19 1,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,19 1,04 0,80 2,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,40 2,47 2,46 6,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 6,13 3,46 3,88 7,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% -5% -14% -7%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -17% -29% -15%
Grynojo pelno marža 2% -16% -26% -11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Zarasų autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas187823316
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaZarasų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://zarasuautobusai.lt/
ROE

-81,0%

Darbuotojų skaičius

49

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys