• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Zarasų valstybinis autobusų parkas įsteigtas 1992 m. sausio 29 d., o 2002 m. gruodžio 4 d. buvo įregistruota UAB „Zarasų autobusai“. Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas autobusais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. UAB „Zarasų autobusai“ yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 083 1 098 610 447
Pardavimo savikaina 893 847 517 461
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 190 251 93 -14
Bendrojo pelno marža 18% 23% 15% -3%
Veiklos sąnaudos 211 248 195 115
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -21 3 -102 -129
Tipinės veiklos pelno marža -2% 0% -17% -29%
EBITDA 70 89 -31 -62
EBITDA marža 6% 8% -5% -14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -11 17 -95 -116
Grynojo pelno marža -1% 2% -16% -26%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 373 323 247 182
Nematerialus turtas
Materialus turtas 372 322 247 181
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 1 1 1 1
Trumpalaikis turtas 152 169 336 376
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 33 30 29
Per vienerius metus gautinos sumos 113 91 71 135
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 45 236 212
TURTO IŠ VISO 534 501 588 561
Nuosavas kapitalas 162 179 176 115
Dotacijos, subsidijos 9 28 21 14
Įsipareigojimai 363 295 390 432
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 196 189 85 24
Ilgalaikiai įsipareigojimai 122 54 80 141
Trumpalaikiai įsipareigojimai 241 241 310 291
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 534 501 588 561

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 3% -17% -20%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% 10% -53% -80%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% 19% -67% -85%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,21 1,06 0,48 0,20
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,63 0,70 1,08 1,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,51 0,57 0,99 1,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,89 2,12 1,12 0,78
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,68 3,16 2,14 2,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 6,46 6,44 3,43 3,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 8% -5% -14%
Tipinės veiklos pelno marža -2% 0% -17% -29%
Grynojo pelno marža -1% 2% -16% -26%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Zarasų autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas187823316
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaZarasų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://zarasuautobusai.lt/
ROE

-79,8%

Darbuotojų skaičius

60

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys