• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Visagino mechanizacija“ įregistruota 1995 m. liepos 19 d., 2022 m. sausio 3 d. pertvarkyta į UAB „Visagino mechanizacija“. Pagrindinė bendrovės veikla – statybos ar griovimo įrenginių nuoma su operatoriumi (mašinistu), konstrukcinių metalų gaminių gamyba, statybinių metalo konstrukcijų ir dalių gamyba, metalo dirbinių gamyba, krovininių automobilių su vairuotoju nuoma, profesinis mokymas ir darbų saugos mokymas bei kita susijusi veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 253 271 365 254
Pardavimo savikaina 175 182 201 127
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 77 88 164 127
Bendrojo pelno marža 31% 33% 45% 50%
Veiklos sąnaudos 125 158 154 150
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -48 -70 11 -24
Tipinės veiklos pelno marža -19% -26% 3% -9%
EBITDA 12 -11 49 2
EBITDA marža 5% -4% 13% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -17 -40 18 -24
Grynojo pelno marža -7% -15% 5% -9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 494 491 462 437
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 494 491 462 437
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 152 120 159 158
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 14 11 10
Per vienerius metus gautinos sumos 50 44 39 22
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 82 61 106 123
TURTO IŠ VISO 647 611 622 596
Nuosavas kapitalas 626 587 605 581
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 21 25 17 15
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 21 25 17 15
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 647 611 622 596

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -14% 6% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 4,84 9,21 10,76
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 4,26 8,60 10,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,43 0,59 0,42
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,55 0,77 0,56
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,45 0,61 0,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -4% 13% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -26% 3% -9%
Grynojo pelno marža 0% -15% 5% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Visagino mechanizacija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas155514735
  • SektoriusKita
  • VeiklaMechanizmų nuoma, statybinių metalo konstrukcijų gamyba, kitos transporto paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaVisagino savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.visaginomechanizacija.lt/
ROE

-4,0%

Darbuotojų skaičius

23

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys