• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Visagino mechanizacija“ įregistruota 1995 m. liepos 19 d., 2022 m. sausio 3 d. pertvarkyta į UAB „Visagino mechanizacija“. Pagrindinė bendrovės veikla – statybos ar griovimo įrenginių nuoma su operatoriumi (mašinistu), konstrukcinių metalų gaminių gamyba, statybinių metalo konstrukcijų ir dalių gamyba, metalo dirbinių gamyba, krovininių automobilių su vairuotoju nuoma, profesinis mokymas ir darbų saugos mokymas bei kita susijusi veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 271 365 254 178
Pardavimo savikaina 182 201 127 109
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 88 164 127 68
Bendrojo pelno marža 33% 45% 50% 38%
Veiklos sąnaudos 158 154 150 144
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -70 11 -24 -76
Tipinės veiklos pelno marža -26% 3% -9% -43%
EBITDA -11 49 2 -55
EBITDA marža -4% 13% 1% -31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -40 18 -24 -76
Grynojo pelno marža -15% 5% -9% -43%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 491 462 437 428
Nematerialus turtas
Materialus turtas 491 462 437 428
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 120 159 158 95
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 11 13 15
Per vienerius metus gautinos sumos 44 39 22 26
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 61 106 123 54
TURTO IŠ VISO 611 622 596 524
Nuosavas kapitalas 587 605 581 505
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 25 17 15 18
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 25 17 15 18
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 611 622 596 524

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% 3% -4% -14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% 3% -4% -14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -14% 6% -8% -30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,84 9,21 10,73 5,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,26 8,60 9,86 4,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,59 0,42 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,55 0,77 0,56 0,41
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,61 0,43 0,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -4% 13% 1% -31%
Tipinės veiklos pelno marža -26% 3% -9% -43%
Grynojo pelno marža -15% 5% -9% -43%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Visagino mechanizacija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas155514735
  • SektoriusKita
  • VeiklaMechanizmų nuoma, statybinių metalo konstrukcijų gamyba, kitos transporto paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaVisagino savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.visaginomechanizacija.lt/
ROE

-13,9%

Darbuotojų skaičius

19

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys