• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Vilniaus planas“ įregistruota 1996 m. gegužės 14 d. Pagrindinė įmonės veikla – Vilniaus miesto bendrojo plano ir atskirų jo dalių rengimas, bendrojo plano generalinio rangovo ar rangovo funkcijų vykdymas, bendrojo plano monitoringo vykdymas. Taip pat architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos, programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas, duomenų apdorojimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 754 4 216 4 284 5 081
Pardavimo savikaina 2 767 3 083 3 091 3 618
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 987 1 133 1 193 1 463
Bendrojo pelno marža 26% 27% 28% 29%
Veiklos sąnaudos 655 722 756 962
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 332 411 437 501
Tipinės veiklos pelno marža 9% 10% 10% 10%
EBITDA 398 508 552 614
EBITDA marža 11% 12% 13% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 281 355 363 419
Grynojo pelno marža 7% 8% 8% 8%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 221 163 122 176
Nematerialus turtas 121 81 39 130
Materialus turtas 100 82 83 46
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 351 1 674 1 307 2 098
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 3 1 35
Per vienerius metus gautinos sumos 1 030 883 739 1 154
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 320 789 567 908
TURTO IŠ VISO 3 117 2 311 2 249 2 950
Nuosavas kapitalas 2 502 1 379 1 052 1 471
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 611 932 1 197 1 479
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 31 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 39 6 0 42
Trumpalaikiai įsipareigojimai 572 926 1 197 1 437
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 117 2 311 2 249 2 950

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 59% 83% 66%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,81 1,09 1,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,80 1,09 1,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,55 1,88 1,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 21,97 30,15 34,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,17 3,52 4,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 12% 13% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 10% 10% 10%
Grynojo pelno marža 0% 8% 8% 8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 690,30 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,95 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Vilniaus planas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas123615345
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, projektavimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.vilniausplanas.lt/
ROE

33,2%

Darbuotojų skaičius

113

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys