• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Vilniaus planas“ įregistruota 1996 m. gegužės 14 d. Pagrindinė įmonės veikla – Vilniaus miesto bendrojo plano ir atskirų jo dalių rengimas, bendrojo plano generalinio rangovo ar rangovo funkcijų vykdymas, bendrojo plano monitoringo vykdymas. Taip pat architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos, programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas, duomenų apdorojimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 4 216 4 284 5 081 5 526
Pardavimo savikaina 3 083 3 091 3 618 3 791
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 133 1 193 1 463 1 734
Bendrojo pelno marža 27% 28% 29% 31%
Veiklos sąnaudos 722 756 962 1 231
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 411 437 501 503
Tipinės veiklos pelno marža 10% 10% 10% 9%
EBITDA 508 552 604 595
EBITDA marža 12% 13% 12% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 355 363 419 429
Grynojo pelno marža 8% 8% 8% 8%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 163 122 176 167
Nematerialus turtas 81 39 130 86
Materialus turtas 82 83 46 29
Finansinis turtas 49
Kitas ilgalaikis turtas 3
Trumpalaikis turtas 1 674 1 307 2 098 2 860
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 1 35 1
Per vienerius metus gautinos sumos 883 739 1 154 705
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 789 567 908 2 155
TURTO IŠ VISO 2 311 2 249 2 950 3 285
Nuosavas kapitalas 1 379 1 052 1 471 1 899
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 932 1 197 1 479 1 350
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 31
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 42
Trumpalaikiai įsipareigojimai 926 1 197 1 437 1 350
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 311 2 249 2 950 3 285

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13% 16% 16% 14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 18% 30% 33% 25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 59% 83% 66% 52%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,81 1,09 1,46 2,12
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,80 1,09 1,44 2,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,55 1,88 1,95 1,77
Ilgalaikio turto apyvartumas 21,97 30,15 34,14 32,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,17 3,52 4,03 3,28
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 13% 12% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 10% 10% 9%
Grynojo pelno marža 8% 8% 8% 8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 690,30
Dividendai/grynasis pelnas 1,95

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus planas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas123615345
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, projektavimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vilniausplanas.lt/
ROE

25,4%

Darbuotojų skaičius

119

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys