• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ pradėjo savarankišką veiklą 2009 m. sausio 6 d. Bendrovė įsteigta tikslu įkurti savarankišką įmonę, atskyrus dalį teisių ir pareigų iš UAB „Vilkaviškio autobusų parkas“. Pagrindinė bendrovės veikla – teikia sausumos transporto paslaugas, eksploatuojant autobusų stotis bei vykdo nuosavo arba nekilnojamo turto nuomą ir eksploatavimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 12 11 2 2 264
Pardavimo savikaina 12 10 6 2 255
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 2 -4 10
Bendrojo pelno marža 1% 15% -269% 0%
Veiklos sąnaudos 0 0 0 6
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 2 -4 3
Tipinės veiklos pelno marža 1% 15% -269% 0%
EBITDA 0 2 -4 5
EBITDA marža 1% 16% -269% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 2 -7 2
Grynojo pelno marža 1% 15% -462% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 50 50 50 843
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 50 50 50 843
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 12 11 559 21
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 4 4 29 0
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 526 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 7 4 21
TURTO IŠ VISO 62 61 609 864
Nuosavas kapitalas 59 61 54 55
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 162
Įsipareigojimai 3 0 555 647
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 2
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 555 646
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 0 0 2
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 62 61 609 864

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 3% -2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 3% -13% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 6% -1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 57,00 0,00 11,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 57,00 0,00 11,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,18 0,00 3,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,23 0,03 5,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,19 0,03 41,70
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 16% -269% 0%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 15% -269% 0%
Grynojo pelno marža 0% 15% -462% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilkaviškio autobusų stotis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302296661
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://vilkaviskioautobusustotisweebly.weebly.com/
ROE

2,9%

Darbuotojų skaičius

1

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys