• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ pradėjo savarankišką veiklą 2009 m. sausio 6 d. Bendrovė įsteigta tikslu įkurti savarankišką įmonę, atskyrus dalį teisių ir pareigų iš UAB „Vilkaviškio autobusų parkas“. Pagrindinė bendrovės veikla – teikia sausumos transporto paslaugas, eksploatuojant autobusų stotis bei vykdo nuosavo arba nekilnojamo turto nuomą ir eksploatavimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 11 2 2 265 12
Pardavimo savikaina 10 6 2 255 2
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 -4 10 10
Bendrojo pelno marža 15% -269% 0% 85%
Veiklos sąnaudos 6 5
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 -4 3 5
Tipinės veiklos pelno marža 15% -269% 0% 41%
EBITDA 2 -4 4 8
EBITDA marža 16% -269% 0% 63%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 -7 2 5
Grynojo pelno marža 15% -462% 0% 41%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 50 50 843 841
Nematerialus turtas
Materialus turtas 50 50 832 832
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 11 9
Trumpalaikis turtas 11 559 21 24
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 4 29
Kitas trumpalaikis turtas 526
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 4 21 24
TURTO IŠ VISO 61 609 864 864
Nuosavas kapitalas 61 54 55 60
Dotacijos, subsidijos 162 459
Įsipareigojimai 0 555 647 345
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 1
Ilgalaikiai įsipareigojimai 555 646 345
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 2 1
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 61 609 864 864

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -2% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% -13% 3% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -1% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 57,00 11,61 47,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 57,00 11,61 47,20
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,00 3,07 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 0,03 5,07 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,19 0,03 41,70 0,21
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% -269% 0% 63%
Tipinės veiklos pelno marža 15% -269% 0% 41%
Grynojo pelno marža 15% -462% 0% 41%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilkaviškio autobusų stotis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302296661
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://vilkaviskioautobusustotisweebly.weebly.com/
ROE

8,5%

Darbuotojų skaičius

1

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys