• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Trakų šilumos tinklai įregistruota 2000 m. spalio 31 d. Pagrindinė veikla – šiluminės energijos gamyba ir tiekimas, biudžetinių įstaigų katilinių eksploatacija, šilumos punktų ir pastatų vidaus šildymo sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 028 1 106 967 1 258
Pardavimo savikaina 852 892 650 865
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 176 214 317 393
Bendrojo pelno marža 17% 19% 33% 31%
Veiklos sąnaudos 226 206 312 411
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -51 8 5 -18
Tipinės veiklos pelno marža -5% 1% 1% -1%
EBITDA 207 257 134 143
EBITDA marža 20% 23% 14% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -61 -18 -3 8
Grynojo pelno marža -6% -2% -0% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 960 1 751 1 714 1 674
Nematerialus turtas 2
Materialus turtas 885 646 548 496
Finansinis turtas 1 075 1 105 1 166 1 176
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 290 342 319 358
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 134 153 120 27
Per vienerius metus gautinos sumos 155 188 184 236
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 1 15 95
TURTO IŠ VISO 2 250 2 093 2 033 2 032
Nuosavas kapitalas 1 002 958 955 962
Dotacijos, subsidijos 232 147 88 133
Įsipareigojimai 1 016 988 991 934
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 420 384 423 379
Ilgalaikiai įsipareigojimai 60 173 162 114
Trumpalaikiai įsipareigojimai 956 815 829 820
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 250 2 093 2 033 2 032

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% -1% -0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% -2% -0% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% 2% 3% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,42 0,40 0,44 0,39
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,30 0,42 0,39 0,44
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,16 0,23 0,24 0,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,44 0,51 0,47 0,62
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,50 0,60 0,56 0,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,02 1,13 1,01 1,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 23% 14% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -5% 1% 1% -1%
Grynojo pelno marža -6% -2% -0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Trakų šilumos tinklai
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas181121797
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaTrakų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,7%
www.trakusilumostinklai.lt
ROE

0,8%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys