• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Trakų šilumos tinklai įregistruota 2000 m. spalio 31 d. Pagrindinė veikla – šiluminės energijos gamyba ir tiekimas, biudžetinių įstaigų katilinių eksploatacija, šilumos punktų ir pastatų vidaus šildymo sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 106 967 1 258 1 941
Pardavimo savikaina 892 650 865 1 585
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 214 317 393 356
Bendrojo pelno marža 19% 33% 31% 18%
Veiklos sąnaudos 206 312 411 312
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 8 5 -18 44
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% -1% 2%
EBITDA 257 134 143 96
EBITDA marža 23% 14% 11% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -18 -3 8 9
Grynojo pelno marža -2% -0% 1% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 751 1 714 1 674 1 682
Nematerialus turtas 2 2
Materialus turtas 646 548 496 485
Finansinis turtas 1 105 1 166 1 176 1 196
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 342 319 358 473
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 153 120 27 91
Per vienerius metus gautinos sumos 188 184 236 314
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 15 95 68
TURTO IŠ VISO 2 093 2 033 2 032 2 157
Nuosavas kapitalas 958 955 962 971
Dotacijos, subsidijos 147 88 133 124
Įsipareigojimai 988 991 934 1 059
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 384 423 379 315
Ilgalaikiai įsipareigojimai 173 162 114 63
Trumpalaikiai įsipareigojimai 815 829 820 996
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 093 2 033 2 032 2 157

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -0% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 0% -2% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,18 0,21 0,19 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,42 0,39 0,44 0,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,23 0,24 0,40 0,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,53 0,48 0,62 0,90
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,63 0,56 0,75 1,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,15 1,01 1,31 2,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 14% 11% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% -1% 2%
Grynojo pelno marža -2% -0% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Trakų šilumos tinklai
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas181121797
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaTrakų rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://trakusilumostinklai.lt
ROE

0,9%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys