• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Trakų šilumos tinklai įregistruota 2000 m. spalio 31 d. Pagrindinė veikla – šiluminės energijos gamyba ir tiekimas, biudžetinių įstaigų katilinių eksploatacija, šilumos punktų ir pastatų vidaus šildymo sistemų priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 030 1 028 1 106 967
Pardavimo savikaina 895 852 892 650
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 135 176 214 317
Bendrojo pelno marža 13% 17% 19% 33%
Veiklos sąnaudos 264 226 206 312
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -129 -51 8 5
Tipinės veiklos pelno marža -12% -5% 1% 1%
EBITDA 138 207 257 134
EBITDA marža 13% 20% 23% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -140 -61 -18 -3
Grynojo pelno marža -14% -6% -2% -0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 164 1 960 1 751 1 714
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 120 885 646 548
Finansinis turtas 1 044 1 075 1 105 1 166
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 271 290 342 319
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 115 134 153 120
Per vienerius metus gautinos sumos 156 155 188 184
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 0 1 15
TURTO IŠ VISO 2 435 2 250 2 093 2 033
Nuosavas kapitalas 1 017 1 002 958 955
Dotacijos, subsidijos 317 232 147 88
Įsipareigojimai 1 101 1 016 988 991
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 439 420 384 423
Ilgalaikiai įsipareigojimai 326 60 173 161
Trumpalaikiai įsipareigojimai 775 956 815 829
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 435 2 250 2 093 2 033

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -3% -1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -6% -2% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -5% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,42 0,40 0,44
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,30 0,42 0,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,16 0,23 0,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,44 0,51 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,50 0,60 0,56
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,02 1,13 1,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 20% 23% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -5% 1% 1%
Grynojo pelno marža 0% -6% -2% -0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Trakų šilumos tinklai
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas181121797
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaTrakų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,7%
www.trakusilumostinklai.lt
ROE

-0,4%

Darbuotojų skaičius

37

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys