• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Trakų autobusai“ įregistruota 1991 m. gruodžio 5 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, keleivių, kuriems įstatymo yra suteikta teisė į lengvatas keleiviniame transporte vežimas, autobusų nuoma. Kita veikla – patalpų nuoma, automobilių stovėjimas autobusų parko teritorijoje, bagažo saugojimo paslaugos ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 704 733 404 359
Pardavimo savikaina 582 686 300 375
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 122 47 103 -16
Bendrojo pelno marža 17% 6% 26% -4%
Veiklos sąnaudos 211 212 202 171
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -89 -165 -99 -187
Tipinės veiklos pelno marža -13% -22% -24% -52%
EBITDA 19 -2 94 -14
EBITDA marža 3% -0% 23% -4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -26 -93 -36 -121
Grynojo pelno marža -4% -13% -9% -34%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 485 1 046 939 748
Nematerialus turtas 4 2
Materialus turtas 485 1 046 936 745
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 77 56 78 239
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 14 10 115
Per vienerius metus gautinos sumos 51 34 21 26
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 8 48 97
TURTO IŠ VISO 569 1 108 1 022 993
Nuosavas kapitalas 72 158 122 2
Dotacijos, subsidijos 80
Įsipareigojimai 496 948 898 910
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 335 742 709 616
Ilgalaikiai įsipareigojimai 281 679 610 516
Trumpalaikiai įsipareigojimai 215 270 288 394
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 569 1 108 1 022 993

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -5% -11% -3% -12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -31% -81% -26% -195%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -12% -19% -5% -36%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 4,68 4,69 5,79 384,69
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,36 0,21 0,27 0,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,32 0,16 0,24 0,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,46 0,87 0,38 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,75 0,96 0,41 0,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 8,31 6,38 2,88 5,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -0% 23% -4%
Tipinės veiklos pelno marža -13% -22% -24% -52%
Grynojo pelno marža -4% -13% -9% -34%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Trakų autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas181200636
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaTrakų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.trakuautobusai.lt
ROE

-194,8%

Darbuotojų skaičius

38

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys