• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Trakų autobusai“ įregistruota 1991 m. gruodžio 5 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, keleivių, kuriems įstatymo yra suteikta teisė į lengvatas keleiviniame transporte vežimas, autobusų nuoma. Kita veikla – patalpų nuoma, automobilių stovėjimas autobusų parko teritorijoje, bagažo saugojimo paslaugos ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 667 704 733 404
Pardavimo savikaina 644 582 686 300
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 23 122 47 103
Bendrojo pelno marža 3% 17% 6% 26%
Veiklos sąnaudos 161 211 212 202
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -138 -89 -165 -99
Tipinės veiklos pelno marža -21% -13% -22% -24%
EBITDA -24 19 -2 94
EBITDA marža -4% 3% -0% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -82 -26 -93 -36
Grynojo pelno marža -12% -4% -13% -9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 318 485 1 046 939
Nematerialus turtas 0 0 0 4
Materialus turtas 318 485 1 046 936
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 75 77 56 78
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 9 14 10
Per vienerius metus gautinos sumos 51 51 34 21
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 17 8 48
TURTO IŠ VISO 397 569 1 108 1 022
Nuosavas kapitalas 98 72 158 122
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 298 496 948 898
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 188 335 742 709
Ilgalaikiai įsipareigojimai 167 281 679 610
Trumpalaikiai įsipareigojimai 131 215 270 288
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 397 569 1 108 1 022

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -5% -11% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -31% -81% -26%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -12% -19% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 4,68 4,69 5,79
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,36 0,21 0,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,32 0,16 0,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,46 0,87 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,75 0,96 0,41
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 8,31 6,38 2,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 3% -0% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -13% -22% -24%
Grynojo pelno marža 0% -4% -13% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Trakų autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas181200636
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaTrakų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.trakuautobusai.lt
ROE

-25,5%

Darbuotojų skaičius

40

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys