• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Senasis turgus“ įregistruota 2013 sausio 03 d. Pagrindinė veikla – turgaus prekyvietės administravimas, bei prekybos plotų nuoma fiziniams ir juridiniams asmenims.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 191 209 184 170
Pardavimo savikaina 102 82 84 88
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 90 128 100 82
Bendrojo pelno marža 47% 61% 54% 48%
Veiklos sąnaudos 123 125 118 96
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -33 3 -18 -14
Tipinės veiklos pelno marža -17% 1% -10% -8%
EBITDA -3 20 -2 1
EBITDA marža -1% 10% -1% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -33 3 -18 -14
Grynojo pelno marža -17% 1% -10% -8%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 300 1 283 1 347 1 437
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 119 1 102 1 347 1 437
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 181 181 0 0
Trumpalaikis turtas 258 270 265 162
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 1 1 0
Per vienerius metus gautinos sumos 9 4 3 3
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 246 266 262 159
TURTO IŠ VISO 1 630 1 634 1 613 1 599
Nuosavas kapitalas 1 611 1 614 1 596 1 572
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 19 20 17 27
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 19 20 17 27
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 630 1 634 1 613 1 599

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -1% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% -2% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 13,31 15,70 5,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 13,28 15,64 5,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,13 0,11 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,16 0,14 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,13 0,11 0,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 10% -1% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% -10% -8%
Grynojo pelno marža 0% 1% -10% -8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Senasis turgus“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140842929
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.senasisturgus.lt/
ROE

-0,9%

Darbuotojų skaičius

10

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys