• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Senasis turgus“ įregistruota 2013 sausio 03 d. Pagrindinė veikla – turgaus prekyvietės administravimas, bei prekybos plotų nuoma fiziniams ir juridiniams asmenims.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 209 184 170 211
Pardavimo savikaina 82 84 37 33
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 128 100 133 178
Bendrojo pelno marža 61% 54% 78% 84%
Veiklos sąnaudos 125 118 147 168
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 -18 -14 10
Tipinės veiklos pelno marža 1% -10% -9% 5%
EBITDA 20 -2 1 29
EBITDA marža 10% -1% 1% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 -18 -14 10
Grynojo pelno marža 1% -10% -8% 5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 283 1 347 1 437 1 478
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 102 1 347 1 437 1 478
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 181
Trumpalaikis turtas 270 265 162 126
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 0 1
Per vienerius metus gautinos sumos 4 3 3 3
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 266 262 159 121
TURTO IŠ VISO 1 634 1 613 1 599 1 604
Nuosavas kapitalas 1 614 1 596 1 572 1 582
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 20 17 27 23
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 20 17 27 23
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 634 1 613 1 599 1 604

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -1% -1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,31 15,70 5,97 5,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 13,28 15,64 5,96 5,53
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,11 0,11 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,16 0,14 0,12 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,13 0,11 0,11 0,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% -1% 1% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -10% -9% 5%
Grynojo pelno marža 1% -10% -8% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Senasis turgus“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140842929
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.senasisturgus.lt/
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

10

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys