• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Saulės dominija“ įregistruota 1992 m. birželio 1 d. Pagrindinė veikla -daugiabučių bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų ir nuomininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, bendrojo naudojimo objektų bei statinių inžinerinių sistemų priežiūra ir kitų su daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrąja nuosavybe susijusių sprendimų įgyvendinimas. Taip pat teikia gyvenamųjų patalpų nuomos paslaugas, vykdo statybos ir remonto darbus pagal sutartis bei kitas Bendrovės įstatuose nurodytas veiklas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 417 456 450 565
Pardavimo savikaina 369 391 405 507
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 48 65 45 58
Bendrojo pelno marža 12% 14% 10% 10%
Veiklos sąnaudos 41 58 56 63
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 7 7 -11 -5
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% -2% -1%
EBITDA 10 15 21 55
EBITDA marža 2% 3% 5% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 14 19 51
Grynojo pelno marža 2% 3% 4% 9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 13 19 15 14
Nematerialus turtas 0 2 1 1
Materialus turtas 13 17 14 13
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 256 233 255 331
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 1 3 4
Per vienerius metus gautinos sumos 158 148 162 163
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 93 84 91 164
TURTO IŠ VISO 270 255 273 347
Nuosavas kapitalas 101 117 135 186
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 170 138 137 161
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 16 12 8
Ilgalaikiai įsipareigojimai 16 12 8 4
Trumpalaikiai įsipareigojimai 153 126 130 157
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 270 255 273 347

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 5% 7% 17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 13% 15% 32%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 18% 24% 53%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,14 0,09 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,85 1,97 2,10
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,85 1,95 2,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,74 1,71 1,82
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 28,76 26,26 38,94
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 4,19 3,57 3,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 3% 5% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% -2% -1%
Grynojo pelno marža 0% 3% 4% 9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,50 0,50 2,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,03 0,03 0,04

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Saulės dominija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas244620250
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://saulesdominija.lt/
ROE

31,9%

Darbuotojų skaičius

33

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys