• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Saulės dominija“ įregistruota 1992 m. birželio 1 d. Pagrindinė veikla -daugiabučių bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų ir nuomininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, bendrojo naudojimo objektų bei statinių inžinerinių sistemų priežiūra ir kitų su daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrąja nuosavybe susijusių sprendimų įgyvendinimas. Taip pat teikia gyvenamųjų patalpų nuomos paslaugas, vykdo statybos ir remonto darbus pagal sutartis bei kitas Bendrovės įstatuose nurodytas veiklas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 456 450 565 530
Pardavimo savikaina 391 405 507 473
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 65 45 58 56
Bendrojo pelno marža 14% 10% 10% 11%
Veiklos sąnaudos 58 56 63 72
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 7 -11 -5 -16
Tipinės veiklos pelno marža 1% -2% -1% -3%
EBITDA 15 21 55 11
EBITDA marža 3% 5% 10% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 19 51 5
Grynojo pelno marža 3% 4% 9% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 19 15 14 48
Nematerialus turtas 2 1 1 0
Materialus turtas 17 14 13 48
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 233 255 331 275
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 3 4 4
Per vienerius metus gautinos sumos 148 162 163 195
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 84 91 163 76
TURTO IŠ VISO 255 273 347 324
Nuosavas kapitalas 117 135 186 189
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 138 137 161 135
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 16 12
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 8 3
Trumpalaikiai įsipareigojimai 126 130 157 135
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 255 273 347 324

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 7% 16% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 15% 32% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 24% 53% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,85 1,97 2,10 2,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,85 1,95 2,08 2,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,74 1,71 1,82 1,58
Ilgalaikio turto apyvartumas 28,76 26,26 38,97 17,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,19 3,57 3,51 2,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 5% 10% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -2% -1% -3%
Grynojo pelno marža 3% 4% 9% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,50 0,50 2,00 2,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,03 0,03 0,04 0,39

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Saulės dominija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas244620250
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://saulesdominija.lt/
ROE

2,7%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys