• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Rokiškio butų ūkis“ įregistruota 1990 m. lapkričio 16 d. Pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį. Įmonė turi mokėjimo įstaigos licenciją. Taip pat teikia gyventojams ir įstaigoms mokamas paslaugas, apskaičiuoja ir surenka komunaliniu mokesčius.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 510 525 538 588
Pardavimo savikaina 420 450 431 427
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 90 75 107 160
Bendrojo pelno marža 18% 14% 20% 27%
Veiklos sąnaudos 82 74 92 110
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 9 2 15 51
Tipinės veiklos pelno marža 2% 0% 3% 9%
EBITDA 14 7 19 54
EBITDA marža 3% 1% 3% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 11 15 47
Grynojo pelno marža 2% 2% 3% 8%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 9 7 5 8
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 9 7 5 8
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 490 484 495 586
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 4 5 7
Per vienerius metus gautinos sumos 147 149 155 160
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 340 331 335 419
TURTO IŠ VISO 502 492 502 595
Nuosavas kapitalas 183 194 209 255
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 319 298 293 340
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 319 298 293 340
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 502 492 502 595

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 3% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 6% 7% 20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 4% 16% 41%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,62 1,69 1,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,61 1,67 1,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,06 1,08 1,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 66,08 91,10 89,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,79 2,67 2,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 1% 3% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 3% 9%
Grynojo pelno marža 0% 2% 3% 8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 5,29
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,11

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Rokiškio butų ūkis“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173001047
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaRokiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis70,5%
http://www.rbu.lt/
ROE

20,1%

Darbuotojų skaičius

31

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys