• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Rokiškio butų ūkis“ įregistruota 1990 m. lapkričio 16 d. Pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį. Įmonė turi mokėjimo įstaigos licenciją. Taip pat teikia gyventojams ir įstaigoms mokamas paslaugas, apskaičiuoja ir surenka komunaliniu mokesčius.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 525 538 588 654
Pardavimo savikaina 450 431 427 492
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 75 107 160 162
Bendrojo pelno marža 14% 20% 27% 25%
Veiklos sąnaudos 74 92 110 136
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 15 51 25
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 9% 4%
EBITDA 7 19 54 30
EBITDA marža 1% 3% 9% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 15 47 29
Grynojo pelno marža 2% 3% 8% 4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 7 5 8 7
Nematerialus turtas
Materialus turtas 7 5 8 7
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 484 495 586 649
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 5 7 6
Per vienerius metus gautinos sumos 149 155 160 168
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 331 335 419 474
TURTO IŠ VISO 492 502 595 657
Nuosavas kapitalas 194 209 255 274
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 298 293 340 383
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 298 293 340 383
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 492 502 595 657

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 3% 8% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 7% 20% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 16% 41% 20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,62 1,69 1,72 1,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,61 1,67 1,70 1,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,06 1,08 1,07 1,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 66,08 91,10 89,03 88,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,79 2,67 2,53 2,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 3% 9% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 9% 4%
Grynojo pelno marža 2% 3% 8% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 5,29
Dividendai/grynasis pelnas 0,11

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Rokiškio butų ūkis“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173001047
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaRokiškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis70,5%
http://www.rbu.lt/
ROE

10,9%

Darbuotojų skaičius

30

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys