• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Petrašiūnų katilinė“ įregistruota 2016 m. kovo 24 d. Bendrovė yra nepriklausomas šilumos gamintojas gaminantis ir tiekiantis šilumos energiją pagamintą iš biokuro į Kauno miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemą. Bendrovė kiekvieną mėnesį dalyvauja šilumos energijos supirkimo aukcionuose, todėl pagrindinis neapibrėžtumas yra, kokį kiekį šilumos energijos bendrovė gamins priklausomai nuo aukciono rezultatų.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 530 1 957 2 398 1 177
Pardavimo savikaina 2 415 1 961 1 894 1 175
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 115 -3 504 2
Bendrojo pelno marža 5% -0% 21% 0%
Veiklos sąnaudos 80 47 64 42
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 35 -50 440 -40
Tipinės veiklos pelno marža 1% -3% 18% -3%
EBITDA 35 -50 832 351
EBITDA marža 1% -3% 35% 30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 27 -94 346 -51
Grynojo pelno marža 1% -5% 14% -4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 251 3 681 3 087 2 543
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 4 189 3 619 3 068 2 515
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 61 61 19 28
Trumpalaikis turtas 428 667 779 429
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 125 135 112 117
Per vienerius metus gautinos sumos 237 456 432 234
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 67 77 235 78
TURTO IŠ VISO 4 686 4 354 3 872 2 976
Nuosavas kapitalas 336 242 588 537
Dotacijos, subsidijos 1 132 970 809 647
Įsipareigojimai 3 194 3 133 2 455 1 779
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 836 2 269 1 701 1 134
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 269 1 701 1 134 567
Trumpalaikiai įsipareigojimai 922 1 427 1 314 1 205
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 686 4 354 3 871 2 976

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -3% 34% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 9,37 2,89 2,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,47 0,59 0,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,37 0,51 0,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,43 0,58 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,49 0,71 0,42
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 6,77 5,78 2,09
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -3% 35% 30%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -3% 18% -3%
Grynojo pelno marža 0% -5% 14% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Petrašiūnų katilinė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304217723
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaŠilumos gamyba
  • Atstovaujanti institucija„Kauno energija“
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

-9,1%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys