• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Petrašiūnų katilinė“ įregistruota 2016 m. kovo 24 d. Bendrovė yra nepriklausomas šilumos gamintojas gaminantis ir tiekiantis šilumos energiją pagamintą iš biokuro į Kauno miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemą. Bendrovė kiekvieną mėnesį dalyvauja šilumos energijos supirkimo aukcionuose, todėl pagrindinis neapibrėžtumas yra, kokį kiekį šilumos energijos bendrovė gamins priklausomai nuo aukciono rezultatų.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 957 2 398 1 177 746
Pardavimo savikaina 1 961 1 894 1 163 1 097
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -3 504 14 -351
Bendrojo pelno marža -0% 21% 1% -47%
Veiklos sąnaudos 47 64 55 49
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -50 440 -40 -400
Tipinės veiklos pelno marža -3% 18% -3% -54%
EBITDA -50 832 513 151
EBITDA marža -3% 35% 44% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -94 346 -51 -348
Grynojo pelno marža -5% 14% -4% -47%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 681 3 087 2 543 2 054
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 3 619 3 068 2 515 1 965
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 61 19 28 89
Trumpalaikis turtas 667 779 429 279
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 135 112 117 115
Per vienerius metus gautinos sumos 456 432 234 5
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 77 235 78 159
TURTO IŠ VISO 4 354 3 872 2 976 2 337
Nuosavas kapitalas 242 588 537 188
Dotacijos, subsidijos 970 809 647 486
Įsipareigojimai 3 133 2 455 1 779 1 657
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 269 1 701 1 134 567
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 701 1 134 567
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 427 1 314 1 205 1 648
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 354 3 871 2 976 2 337

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 8% -1% -13%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -32% 83% -9% -96%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% 34% -5% -116%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 9,37 2,89 2,11 3,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,47 0,59 0,36 0,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,37 0,51 0,26 0,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,58 0,34 0,28
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,71 0,42 0,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 6,77 5,78 2,09 2,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -3% 35% 44% 20%
Tipinės veiklos pelno marža -3% 18% -3% -54%
Grynojo pelno marža -5% 14% -4% -47%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Petrašiūnų katilinė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304217723
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaŠilumos gamyba
  • Atstovaujanti institucija„Kauno energija“
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

-96,1%

Darbuotojų skaičius

6

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys