• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Marijampolės butų ūkis“ įregistruota 1990 m. lapkričio 22 d. Įmonė turinti teisę vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 165 1 129 1 131 1 245
Pardavimo savikaina 987 935 932 984
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 178 195 199 260
Bendrojo pelno marža 15% 17% 18% 21%
Veiklos sąnaudos 244 167 161 149
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -66 27 38 111
Tipinės veiklos pelno marža -6% 2% 3% 9%
EBITDA -44 48 55 136
EBITDA marža -4% 4% 5% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -65 23 35 102
Grynojo pelno marža -6% 2% 3% 8%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 79 68 79 104
Nematerialus turtas 2 3 3 2
Materialus turtas 77 65 76 102
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 581 548 586 735
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 13 16 43
Per vienerius metus gautinos sumos 327 245 222 281
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 245 290 348 410
TURTO IŠ VISO 666 622 668 841
Nuosavas kapitalas 69 92 127 229
Dotacijos, subsidijos 4 3 1 0
Įsipareigojimai 592 527 540 612
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 11 18
Ilgalaikiai įsipareigojimai 15 0 9 14
Trumpalaikiai įsipareigojimai 578 527 531 598
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 666 622 668 841

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 4% 5% 14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 28% 32% 57%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 62% 56% 92%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,09 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,04 1,10 1,23
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,02 1,07 1,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,75 1,75 1,65
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 15,37 15,33 13,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 13,98 10,30 6,98
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 4% 5% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 3% 9%
Grynojo pelno marža 0% 2% 3% 8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Marijampolės butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas151005356
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis66%
http://marijampolesbustas.lt/
ROE

57,2%

Darbuotojų skaičius

37

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys