• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Marijampolės butų ūkis“ įregistruota 1990 m. lapkričio 22 d. Įmonė turinti teisę vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 129 1 131 1 245 1 217
Pardavimo savikaina 935 932 984 955
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 195 199 260 262
Bendrojo pelno marža 17% 18% 21% 22%
Veiklos sąnaudos 167 161 149 180
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 27 38 111 83
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 9% 7%
EBITDA 48 55 136 122
EBITDA marža 4% 5% 11% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 35 102 76
Grynojo pelno marža 2% 3% 8% 6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 68 79 104 198
Nematerialus turtas 3 3 2 1
Materialus turtas 65 76 102 198
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 548 586 735 757
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13 16 43 26
Per vienerius metus gautinos sumos 245 222 281 261
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 290 348 410 470
TURTO IŠ VISO 622 668 841 960
Nuosavas kapitalas 92 127 229 305
Dotacijos, subsidijos 3 1
Įsipareigojimai 527 540 612 654
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 11 18 74
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 14 58
Trumpalaikiai įsipareigojimai 527 531 598 597
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 622 668 841 960

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 5% 14% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 28% 32% 57% 28%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 62% 56% 92% 46%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,08 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,04 1,10 1,23 1,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,02 1,07 1,16 1,22
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,75 1,75 1,65 1,35
Ilgalaikio turto apyvartumas 15,37 15,33 13,57 8,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 13,98 10,30 6,98 4,55
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 5% 11% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 9% 7%
Grynojo pelno marža 2% 3% 8% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Marijampolės butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas151005356
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis66%
https://marijampolesbustas.lt/
ROE

28,4%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys