• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Marijampolės butų ūkis“ įregistruota 1990 m. lapkričio 22 d. Įmonė turinti teisę vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 131 1 245 1 217 1 389
Pardavimo savikaina 932 984 955 1 149
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 199 260 262 240
Bendrojo pelno marža 18% 21% 22% 17%
Veiklos sąnaudos 161 149 180 229
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 38 111 83 11
Tipinės veiklos pelno marža 3% 9% 7% 1%
EBITDA 55 136 122 154
EBITDA marža 5% 11% 10% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 35 102 76 75
Grynojo pelno marža 3% 8% 6% 5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 79 104 198 350
Nematerialus turtas 3 2 1 14
Materialus turtas 76 102 198 336
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 586 735 757 824
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 16 43 26 30
Per vienerius metus gautinos sumos 222 281 261 327
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 348 410 470 467
TURTO IŠ VISO 668 841 960 1 178
Nuosavas kapitalas 127 229 305 449
Dotacijos, subsidijos 1
Įsipareigojimai 540 612 654 728
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 11 18 74 93
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 14 58 74
Trumpalaikiai įsipareigojimai 531 598 597 654
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 668 841 960 1 178

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 14% 8% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 32% 57% 28% 20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 28% 46% 23% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,08 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,10 1,23 1,27 1,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,07 1,16 1,22 1,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,69 1,48 1,27 1,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 14,24 11,97 6,14 3,97
Nuosavo kapitalo apyvartumas 8,88 5,43 3,98 3,09
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 11% 10% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 9% 7% 1%
Grynojo pelno marža 3% 8% 6% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Marijampolės butų ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas151005356
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis72,2%
https://marijampolesbustas.lt/
ROE

19,8%

Darbuotojų skaičius

56

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Donatas JankevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2023/04/30