• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įregistruota 1990 m. lapkričio 20 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, autobusų su vairuotoju nuoma, autobusų stoties teikiamos paslaugos. Kita įmonės veikla: reklama ant autobusų, jų viduje, stovėjimo aikštelių, patalpų nuoma, automobilių plovimo ir remonto paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 8 173 8 564 9 210 8 036
Pardavimo savikaina 7 295 7 608 8 003 7 093
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 878 956 1 207 943
Bendrojo pelno marža 11% 11% 13% 12%
Veiklos sąnaudos 980 941 1 087 1 075
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -102 16 121 -132
Tipinės veiklos pelno marža -1% 0% 1% -2%
EBITDA 1 562 1 512 1 178 1 367
EBITDA marža 19% 18% 13% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 183 265 305
Grynojo pelno marža 0% 2% 3% 4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 654 5 982 11 945 11 299
Nematerialus turtas 5 3 7 6
Materialus turtas 6 649 5 979 11 936 11 291
Finansinis turtas 0 0 3 3
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 070 1 430 2 015 1 628
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 203 285 258 223
Per vienerius metus gautinos sumos 514 619 847 658
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 352 526 910 747
TURTO IŠ VISO 7 807 7 489 14 056 13 001
Nuosavas kapitalas 2 365 2 549 4 226 4 531
Dotacijos, subsidijos 2 384 1 876 6 497 5 151
Įsipareigojimai 3 058 3 065 3 333 3 319
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 809 1 599 1 806 2 279
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 185 971 1 181 1 623
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 873 2 093 2 021 1 573
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 807 7 489 14 056 13 001

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 7% 8% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 10% 6% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,63 0,43 0,50
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,68 1,00 1,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,55 0,87 0,89
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,12 0,85 0,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,36 1,03 0,69
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 3,49 2,72 1,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 18% 13% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 1% -2%
Grynojo pelno marža 0% 2% 3% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Klaipėdos autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140033557
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.klap.lt/
ROE

7,0%

Darbuotojų skaičius

286

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys