• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įregistruota 1990 m. lapkričio 20 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, autobusų su vairuotoju nuoma, autobusų stoties teikiamos paslaugos. Kita įmonės veikla: reklama ant autobusų, jų viduje, stovėjimo aikštelių, patalpų nuoma, automobilių plovimo ir remonto paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 8 564 9 210 8 203 8 266
Pardavimo savikaina 7 608 8 003 7 093 7 546
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 956 1 207 1 110 720
Bendrojo pelno marža 11% 13% 14% 9%
Veiklos sąnaudos 941 1 087 1 075 1 214
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 16 121 35 -494
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 0% -6%
EBITDA 1 512 1 178 1 367 966
EBITDA marža 18% 13% 17% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 183 265 305 -99
Grynojo pelno marža 2% 3% 4% -1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 5 982 11 945 11 299 9 273
Nematerialus turtas 3 7 6 9
Materialus turtas 5 979 11 936 11 291 9 102
Finansinis turtas 3 3 163
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 430 2 015 1 628 2 047
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 285 258 223 194
Per vienerius metus gautinos sumos 619 847 658 1 005
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 526 910 747 848
TURTO IŠ VISO 7 489 14 056 13 001 11 396
Nuosavas kapitalas 2 549 4 226 4 531 4 432
Dotacijos, subsidijos 1 876 6 497 5 151 3 805
Įsipareigojimai 3 065 3 333 3 319 3 160
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 599 1 806 2 279 1 647
Ilgalaikiai įsipareigojimai 971 1 181 1 623 1 064
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 093 2 021 1 573 1 982
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 489 14 056 13 001 11 396

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 8% 7% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 6% 6% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,63 0,43 0,50 0,37
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,68 1,00 1,04 1,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,55 0,87 0,89 0,93
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,12 0,85 0,61 0,68
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,36 1,03 0,71 0,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,49 2,72 1,87 1,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 13% 17% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 0% -6%
Grynojo pelno marža 2% 3% 4% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Klaipėdos autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140033557
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://klap.lt/
ROE

-2,2%

Darbuotojų skaičius

280

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys