• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Kelmės knygynas buvo įregistruotas 1999 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinė veikla – mažmeninė prekyba grožine literatūra, pratybų sąsiuviniais, buhalteriniais blankais, raštinės reikmenimis, vaikiškais žaislais, stalo žaidimais, keramikos gaminiais bei odos galanterija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 145 142 124 127
Pardavimo savikaina 99 97 85 99
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 46 45 39 28
Bendrojo pelno marža 32% 32% 31% 22%
Veiklos sąnaudos 41 44 41 43
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 1 -2 -15
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% -2% -12%
EBITDA 5 2 2 -14
EBITDA marža 4% 1% 1% -11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 1 0 -15
Grynojo pelno marža 3% 1% 0% -12%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 12 12 11
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 12 11 10
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 68 63 65 59
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 47 43 45 22
Per vienerius metus gautinos sumos 1 1 2 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19 18 18 28
TURTO IŠ VISO 80 74 76 60
Nuosavas kapitalas 19 19 18 3
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 61 55 57 46
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 61 55 57 46
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 80 74 76 60

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 1% 1% -22%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 25% 5% 2% -138%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 48% 13% 7% -212%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,12 1,13 1,14 1,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,34 0,35 0,35 0,82
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,91 1,85 1,65 1,88
Ilgalaikio turto apyvartumas 13,66 12,11 11,18 24,21
Nuosavo kapitalo apyvartumas 8,51 7,47 6,62 11,93
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 1% 1% -11%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% -2% -12%
Grynojo pelno marža 3% 1% 0% -12%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 1,05 1,10 0,60
Dividendai/grynasis pelnas 0,25 1,10 1,50

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Kelmės knygynas
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas162468366
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKelmės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://kelmesknygynas.lt/
ROE

-138,0%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys