• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Kelmės knygynas buvo įregistruotas 1999 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinė veikla – mažmeninė prekyba grožine literatūra, pratybų sąsiuviniais, buhalteriniais blankais, raštinės reikmenimis, vaikiškais žaislais, stalo žaidimais, keramikos gaminiais bei odos galanterija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 134 145 142 124
Pardavimo savikaina 92 99 97 85
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 43 46 45 39
Bendrojo pelno marža 32% 32% 32% 31%
Veiklos sąnaudos 40 41 44 41
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 5 1 -2
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 1% -2%
EBITDA 3 5 2 2
EBITDA marža 2% 4% 1% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 4 1 0
Grynojo pelno marža 2% 3% 1% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 9 12 12 11
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 9 12 11 10
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 62 68 63 65
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 43 47 43 45
Per vienerius metus gautinos sumos 1 1 1 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 18 19 18 18
TURTO IŠ VISO 72 80 74 76
Nuosavas kapitalas 15 19 19 18
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 57 61 55 57
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 57 61 55 57
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 72 80 74 76

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 6% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 25% 5% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 48% 13% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,12 1,13 1,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,34 0,35 0,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,91 1,85 1,65
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 13,66 12,11 11,18
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 8,51 7,47 6,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 4% 1% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 1% -2%
Grynojo pelno marža 0% 3% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 1,05 1,10 0,60
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,25 1,10 1,50

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Kelmės knygynas
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas162468366
  • SektoriusKita
  • VeiklaKnygynų paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKelmės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://kelmesknygynas.lt/
ROE

2,1%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys