• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Ignalinos vanduo“ buvo įkurta 1992 metais. Bendrovė tiekia vandenį Ignalinos rajono gyventojams ir įmonėms, surenka ir valo nuotekas bei nuomoja spec. mašinas ir traktorius.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 620 629 626 637
Pardavimo savikaina 500 509 520 557
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 120 120 106 80
Bendrojo pelno marža 19% 19% 17% 13%
Veiklos sąnaudos 160 174 154 154
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -41 -54 -48 -75
Tipinės veiklos pelno marža -7% -9% -8% -12%
EBITDA 24 5 25 -19
EBITDA marža 4% 1% 4% -3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -14 -38 -29 -68
Grynojo pelno marža -2% -6% -5% -11%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 8 745 8 693 7 836 7 075
Nematerialus turtas 2 1
Materialus turtas 8 745 8 693 7 834 7 074
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 191 168 213 206
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 19 15 28
Per vienerius metus gautinos sumos 149 147 161 127
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 33 2 37 52
TURTO IŠ VISO 8 946 8 873 8 049 7 281
Nuosavas kapitalas 1 015 977 948 908
Dotacijos, subsidijos 7 585 7 539 6 974 6 252
Įsipareigojimai 342 356 125 120
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 30 38 20
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 293 305 81 79
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 946 8 873 8 049 7 281

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -4% -3% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,04 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,65 0,55 2,62 2,62
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,62 0,49 2,43 2,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,07 0,07 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,07 0,08 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,61 0,63 0,65 0,69
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 1% 4% -3%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -9% -8% -12%
Grynojo pelno marža -2% -6% -5% -11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ignalinos vanduo“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas155461670
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,5%
http://www.ignalinosvanduo.lt/
ROE

-7,4%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys