• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Ignalinos vanduo“ buvo įkurta 1992 metais. Bendrovė tiekia vandenį Ignalinos rajono gyventojams ir įmonėms, surenka ir valo nuotekas bei nuomoja spec. mašinas ir traktorius.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 624 620 629 626
Pardavimo savikaina 486 500 509 520
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 138 120 120 106
Bendrojo pelno marža 22% 19% 19% 17%
Veiklos sąnaudos 136 160 174 154
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 -41 -54 -48
Tipinės veiklos pelno marža 0% -7% -9% -8%
EBITDA 58 24 5 25
EBITDA marža 9% 4% 1% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 -14 -38 -29
Grynojo pelno marža 0% -2% -6% -5%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 8 980 8 745 8 693 7 836
Nematerialus turtas 0 0 0 2
Materialus turtas 8 980 8 745 8 693 7 834
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 163 191 168 213
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 9 19 15
Per vienerius metus gautinos sumos 145 149 147 161
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 33 2 37
TURTO IŠ VISO 9 145 8 946 8 873 8 049
Nuosavas kapitalas 1 029 1 015 977 948
Dotacijos, subsidijos 7 911 7 585 7 539 6 974
Įsipareigojimai 205 342 356 125
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 51 30 38 20
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 157 293 305 82
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 145 8 946 8 873 8 049

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 29% -0% -0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 30% -1% -4% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 54% -1% -1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,03 0,04 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 19,39 0,65 0,55 2,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 19,34 0,62 0,49 2,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,07 0,07 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 0,07 0,07 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37 0,61 0,63 0,65
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 91% 4% 1% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 8% -7% -9% -8%
Grynojo pelno marža 83% -2% -6% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ignalinos vanduo“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas155461670
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,5%
http://www.ignalinosvanduo.lt/
ROE

-3,0%

Darbuotojų skaičius

38

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys