• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Ignalinos autobusų parkas buvo įregistruotas 2003 metais. Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – keleivių vežimas vietinio, tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais, taip pat nuomojamos patalpos garažų pastate ir autobusų stotyje. Teikiamos sunkiojo ir lengvojo transporto saugojimo, nuomos paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 216 307 279 291
Pardavimo savikaina 94 218 266 210
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 122 89 14 80
Bendrojo pelno marža 56% 29% 5% 28%
Veiklos sąnaudos 113 125 108 125
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 9 -36 -94 -45
Tipinės veiklos pelno marža 4% -12% -34% -15%
EBITDA 46 -2 -33 -26
EBITDA marža 21% -1% -12% -9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 -36 -94 -45
Grynojo pelno marža 4% -12% -34% -15%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 143 126 64 42
Nematerialus turtas
Materialus turtas 143 126 64 42
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 91 76 91 75
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 13 10 10
Per vienerius metus gautinos sumos 18 18 15 26
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 65 45 65 39
TURTO IŠ VISO 237 204 157 120
Nuosavas kapitalas 196 160 66 21
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 41 45 91 99
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 26 49
Trumpalaikiai įsipareigojimai 41 45 65 50
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 237 204 157 120

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% -16% -52% -33%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% -20% -83% -104%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% -45% -206% -129%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,24 1,69 1,39 1,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,03 1,41 1,23 1,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,93 1,39 1,55 2,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,42 2,28 2,94 5,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,13 1,73 2,48 6,72
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% -1% -12% -9%
Tipinės veiklos pelno marža 4% -12% -34% -15%
Grynojo pelno marža 4% -12% -34% -15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Ignalinos autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas155475990
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://ignalinosautobusai.lt/
ROE

-104,0%

Darbuotojų skaičius

29

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys