• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Ignalinos autobusų parkas buvo įregistruotas 2003 m. Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – keleivių vežimas vietinio, tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais, taip pat nuomojamos patalpos garažų pastate Švenčionių g. 29 ir autobusų stotyje Geležinkelio g. 8 Ignalinoje. Teikiamos sunkiojo ir lengvojo transporto saugojimo, nuomos paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 223 216 307 279
Pardavimo savikaina 100 94 218 266
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 123 122 89 14
Bendrojo pelno marža 55% 56% 29% 5%
Veiklos sąnaudos 111 113 125 108
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 12 9 -36 -94
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4% -12% -34%
EBITDA 38 46 -2 -33
EBITDA marža 17% 21% -1% -12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 9 -36 -94
Grynojo pelno marža 5% 4% -12% -34%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 161 143 126 64
Nematerialus turtas
Materialus turtas 161 143 126 64
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 64 91 76 91
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 9 13 10
Per vienerius metus gautinos sumos 19 18 18 15
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 38 65 45 65
TURTO IŠ VISO 227 237 204 157
Nuosavas kapitalas 187 196 160 66
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 40 41 45 91
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 26
Trumpalaikiai įsipareigojimai 40 41 45 65
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 227 237 204 157

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 4% -16% -52%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 5% -20% -83%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 9% -45% -206%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,46
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,36 2,24 1,69 1,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,10 2,03 1,41 1,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,45 0,93 1,39 1,55
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 1,42 2,28 2,94
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,83 1,13 1,73 2,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 21% -1% -12%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 4% -12% -34%
Grynojo pelno marža 8% 4% -12% -34%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 78 265,43
Dividendai/grynasis pelnas 0,84

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Ignalinos autobusų parkas
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas155475990
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://ignalinosautobusai.lt/
ROE

-83,4%

Darbuotojų skaičius

29

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Povilas ZabolevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2021/06/01