• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Gatvių apšvietimas“ įregistruota 1990 m. lapkričio 19 d. Pagrindinė veikla – teikti gatvių apšvietimo ir transporto eismo reguliavimo paslaugas Klaipėdos mieste.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 475 2 530 2 994 3 199
Pardavimo savikaina 1 547 1 473 2 111 2 222
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 928 1 057 883 978
Bendrojo pelno marža 37% 42% 29% 31%
Veiklos sąnaudos 860 1 049 578 657
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 68 8 305 321
Tipinės veiklos pelno marža 3% 0% 10% 10%
EBITDA 333 401 718 719
EBITDA marža 13% 16% 24% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 39 45 302 308
Grynojo pelno marža 2% 2% 10% 10%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 6 860 7 981 9 043 9 833
Nematerialus turtas 10 5 9 9
Materialus turtas 6 849 7 976 9 034 9 824
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 2 1
Trumpalaikis turtas 972 1 098 1 778 2 141
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 137 291 192 194
Per vienerius metus gautinos sumos 238 380 462 497
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 598 426 1 124 1 450
TURTO IŠ VISO 7 833 9 079 10 821 11 974
Nuosavas kapitalas 6 640 6 674 6 966 7 234
Dotacijos, subsidijos 874 2 111 3 500 4 269
Įsipareigojimai 319 294 354 471
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 319 294 354 471
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 833 9 079 10 821 11 974

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 4% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 7% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,05 3,73 5,01 4,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,62 2,74 4,47 4,13
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,30 0,30 0,28
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,40 0,34 0,35 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,63 0,38 0,44 0,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 16% 24% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 0% 10% 10%
Grynojo pelno marža 2% 2% 10% 10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 10,00 10,00 40,00 46,24
Dividendai/grynasis pelnas 0,25 0,22 0,13 0,15

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Gatvių apšvietimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140031353
  • SektoriusKita
  • VeiklaApšvietimo priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.kga.lt/
ROE

4,3%

Darbuotojų skaičius

31

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys