• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Gatvių apšvietimas“ įregistruota 1990 m. lapkričio 19 d. Pagrindinė veikla – teikti gatvių apšvietimo ir transporto eismo reguliavimo paslaugas Klaipėdos mieste.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 153 2 475 2 530 2 994
Pardavimo savikaina 1 545 1 547 1 473 1 814
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 608 928 1 057 1 180
Bendrojo pelno marža 28% 37% 42% 39%
Veiklos sąnaudos 538 860 1 049 875
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 70 68 8 305
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 0% 10%
EBITDA 370 333 401 718
EBITDA marža 17% 13% 16% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 80 39 45 302
Grynojo pelno marža 4% 2% 2% 10%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 5 411 6 860 7 981 9 043
Nematerialus turtas 9 10 5 9
Materialus turtas 5 402 6 849 7 976 9 034
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 1 2 1 0
Trumpalaikis turtas 1 087 972 1 098 1 778
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 24 137 291 192
Per vienerius metus gautinos sumos 212 238 380 462
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 851 598 426 1 124
TURTO IŠ VISO 6 498 7 833 9 079 10 821
Nuosavas kapitalas 1 211 6 640 6 674 6 966
Dotacijos, subsidijos 5 062 874 2 111 3 500
Įsipareigojimai 226 319 294 354
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 226 319 294 354
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 498 7 833 9 079 10 821

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 1% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 1% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,05 3,73 5,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,62 2,74 4,47
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,35 0,30 0,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,40 0,34 0,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,63 0,38 0,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 13% 16% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 0% 10%
Grynojo pelno marža 0% 2% 2% 10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 10,00 10,00 40,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,25 0,22 0,13

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Gatvių apšvietimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140031353
  • SektoriusKita
  • VeiklaApšvietimo priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.kga.lt/
ROE

4,4%

Darbuotojų skaičius

29

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys