• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Alytaus telekinas buvo įregistruota 1993 m. Įmonė teikia viešąsias paslaugas demonstruodama kino filmus „Dainavos“ kino teatre bei vykdo kitą komercinę veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 235 211 113 103
Pardavimo savikaina 124 108 57 46
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 112 103 56 57
Bendrojo pelno marža 47% 49% 49% 55%
Veiklos sąnaudos 134 155 101 111
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -23 -52 -45 -54
Tipinės veiklos pelno marža -10% -25% -40% -52%
EBITDA 12 -13 51 -44
EBITDA marža 5% -6% 45% -43%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -6 -32 38 -54
Grynojo pelno marža -3% -15% 34% -52%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 81 60 47 41
Nematerialus turtas 3 1
Materialus turtas 78 59 47 41
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 123 95 131 90
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 2 1 1
Per vienerius metus gautinos sumos 2 1 1 2
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 120 92 129 86
TURTO IŠ VISO 204 156 178 131
Nuosavas kapitalas 137 106 144 90
Dotacijos, subsidijos 31 27 23 20
Įsipareigojimai 27 18 11 21
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 27 18 11 21
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 204 156 178 131

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% -18% 23% -35%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -26% 31% -46%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% -46% 49% -98%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,62 5,32 11,80 4,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,55 5,23 11,71 4,22
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,14 1,17 0,68 0,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,61 3,00 2,12 2,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,68 1,74 0,91 0,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% -6% 45% -43%
Tipinės veiklos pelno marža -10% -25% -40% -52%
Grynojo pelno marža -3% -15% 34% -52%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Alytaus telekinas
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas149693995
  • SektoriusKita
  • VeiklaKino filmų demonstravimas
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kinasdainava.lt/
ROE

-45,9%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys