• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Alytaus telekinas buvo įregistruota 1993 m. Įmonė teikia viešąsias paslaugas demonstruodama kino filmus „Dainavos“ kino teatre bei vykdo kitą komercinę veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 211 113 103 288
Pardavimo savikaina 108 57 46 133
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 103 56 57 155
Bendrojo pelno marža 49% 49% 55% 54%
Veiklos sąnaudos 153 100 111 155
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -52 -45 -54 0
Tipinės veiklos pelno marža -25% -40% -52% 0%
EBITDA -13 51 -50 2
EBITDA marža -6% 45% -49% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -32 38 -54 0
Grynojo pelno marža -15% 34% -52% -0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 60 47 41 37
Nematerialus turtas 1
Materialus turtas 59 47 41 37
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 95 131 90 101
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 1 1 3
Per vienerius metus gautinos sumos 1 1 2 4
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 92 129 86 95
TURTO IŠ VISO 156 178 131 138
Nuosavas kapitalas 106 144 90 90
Dotacijos, subsidijos 27 23 20 16
Įsipareigojimai 18 11 21 31
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 18 11 21 31
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 156 178 131 138

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -18% 23% -35% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -26% 31% -46% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -49% -31% -60% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,32 11,80 4,28 3,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,23 11,71 4,22 3,20
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,36 0,64 0,79 2,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,52 2,41 2,53 7,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,00 0,79 1,14 3,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -6% 45% -49% 1%
Tipinės veiklos pelno marža -25% -40% -52% 0%
Grynojo pelno marža -15% 34% -52% -0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Alytaus telekinas
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas149693995
  • SektoriusKita
  • VeiklaKino filmų demonstravimas
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kinasdainava.lt/
ROE

-0,0%

Darbuotojų skaičius

6

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys