• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Alytaus telekinas buvo įregistruota 1993 m. Įmonė teikia viešąsias paslaugas demonstruodama kino filmus „Dainavos“ kino teatre bei vykdo kitą komercinę veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 196 235 211 113
Pardavimo savikaina 59 124 108 57
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 137 112 103 56
Bendrojo pelno marža 70% 47% 49% 49%
Veiklos sąnaudos 110 134 155 101
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 26 -23 -52 -45
Tipinės veiklos pelno marža 13% -10% -25% -40%
EBITDA 57 12 -13 51
EBITDA marža 29% 5% -6% 45%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 34 -6 -32 38
Grynojo pelno marža 18% -3% -15% 34%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 100 81 60 47
Nematerialus turtas 4 3 1 0
Materialus turtas 96 78 59 47
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 109 123 95 131
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 2 2 1
Per vienerius metus gautinos sumos 1 2 1 1
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 104 120 92 129
TURTO IŠ VISO 209 204 156 178
Nuosavas kapitalas 143 137 106 144
Dotacijos, subsidijos 35 31 27 23
Įsipareigojimai 31 27 18 11
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 31 27 18 11
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 209 204 156 178

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -7% -46% 49%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 4,62 5,32 11,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 4,55 5,23 11,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,14 1,17 0,68
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,61 3,00 2,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,68 1,74 0,91
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 5% -6% 45%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -10% -25% -40%
Grynojo pelno marža 0% -3% -15% 34%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 1,90
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,05

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Alytaus telekinas
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas149693995
  • SektoriusKita
  • VeiklaKino filmų demonstravimas
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kinasdainava.lt/
ROE

30,7%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys