• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ įregistruota 1991 m. Bendrovės pagrindinė veikla yra pastatų dezinfekcija, deratizacija ir dezinsekcija, kuri atliekama įvairios paskirties objektuose.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 49 44 53
Pardavimo savikaina 23 22 22
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 26 22 31
Bendrojo pelno marža 53% 50% 59%
Veiklos sąnaudos 25 25 28
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 -3 3
Tipinės veiklos pelno marža 1% -8% 6%
EBITDA 1 -3 3
EBITDA marža 2% -7% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 -3 3
Grynojo pelno marža 1% -8% 5%

Balansas

2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 1 1
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 1 1
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 10 7 10
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 0 1
Per vienerius metus gautinos sumos 1 1 3
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 5 7
TURTO IŠ VISO 11 8 11
Nuosavas kapitalas 11 8 10
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 0 0 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 0 0
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 8 11

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% -36% 32%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% -37% 32%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% -91% 57%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 51,50 70,00 33,67
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 41,50 66,00 31,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 4,49 4,64 5,76
Ilgalaikio turto apyvartumas 81,50 58,13 81,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,55 4,71 5,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% -7% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -8% 6%
Grynojo pelno marža 1% -8% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaPastatų dezinfekcija
  • Atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%