• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ įregistruota 1991 m. Bendrovės pagrindinė veikla yra pastatų dezinfekcija, deratizacija ir dezinsekcija, kuri atliekama įvairios paskirties objektuose.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 43 49 44 53
Pardavimo savikaina 20 23 22 22
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 23 26 22 31
Bendrojo pelno marža 55% 53% 50% 59%
Veiklos sąnaudos 23 25 25 28
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 1 -3 3
Tipinės veiklos pelno marža 1% 1% -8% 6%
EBITDA 1 1 -3 3
EBITDA marža 1% 2% -7% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 1 -3 3
Grynojo pelno marža 1% 1% -8% 5%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 1 1 1
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 0 1 1 1
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 10 10 7 10
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 2 0 1
Per vienerius metus gautinos sumos 1 1 1 3
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 8 5 7
TURTO IŠ VISO 11 11 8 11
Nuosavas kapitalas 11 11 8 10
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 0 0 0 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 11 8 11

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 5% -36% 32%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 5% -37% 32%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% 11% -91% 57%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,14 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,48 51,50 70,00 33,67
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48 41,50 66,00 31,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 4,49 4,64 5,76
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 81,50 58,13 81,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,20 4,55 4,71 5,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -79% 2% -7% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -84% 1% -8% 6%
Grynojo pelno marža 8% 1% -8% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaPastatų dezinfekcija
  • Atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

32,4%

Darbuotojų skaičius

5