• Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Svetainės medis

Pradinis puslapis https://governance.lt/
Duomenų rinkmenos apie įmones ir kolegialius organus parsisiųsti https://governance.lt/apie-imones/atviri-duomenys/
Agreguotų duomenų apie visas VVĮ atvaizdavimas https://governance.lt/apie-imones/vvi-portfelio-informacija/
Valstybės valdomų įmonių sąrašas ir nuorodos į individualius kiekvienos įmonės puslapius https://governance.lt/apie-imones/vvi-sarasas/
Būsto paskolų draudimas https://governance.lt/vvi/busto-paskolu-draudimas/
Detonas https://governance.lt/vvi/detonas/
Dotnuvos eksperimentinis ūkis https://governance.lt/vvi/dotnuvos-eksperimentinis-ukis/
EPSO-G https://governance.lt/vvi/epso-g/
Genetiniai ištekliai https://governance.lt/vvi/genetiniai-istekliai/
Geoterma https://governance.lt/vvi/geoterma/
Giraitės ginkluotės gamykla https://governance.lt/vvi/giraites-ginkluotes-gamykla/
Gis-centras https://governance.lt/vvi/gis-centras/
Gyvulių produktyvumo kontrolė https://governance.lt/vvi/gyvuliu-produktyvumo-kontrole/
Ignalinos atominė elektrinė https://governance.lt/vvi/ignalinos-atomine-elektrine/
Indėlių ir investicijų draudimas https://governance.lt/vvi/indeliu-ir-investiciju-draudimas/
Infostruktūra https://governance.lt/vvi/infostruktura/
Investicijų ir verslo garantijos https://governance.lt/vvi/investiciju-ir-verslo-garantijos/
Jonavos grūdai https://governance.lt/vvi/jonavos-grudai/
Kelių priežiūra https://governance.lt/vvi/keliu-prieziura/
Kiaulių veislininkystė https://governance.lt/vvi/kiauliu-veislininkyste/
Klaipėdos nafta https://governance.lt/vvi/klaipedos-nafta/
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija https://governance.lt/vvi/klaipedos-valstybinio-juru-uosto-direkcija/
Klaipėdos žuvininkystes produktų aukcionas https://governance.lt/vvi/klaipedos-zuvininkystes-produktu-aukcionas/
Lietuvos energija https://governance.lt/vvi/lietuvos-energija/
Lietuvos geležinkeliai https://governance.lt/vvi/lietuvos-gelezinkeliai/
Lietuvos kinas https://governance.lt/vvi/lietuvos-kinas/
Lietuvos monetų kalykla https://governance.lt/vvi/lietuvos-monetu-kalykla/
Lietuvos oro uostai https://governance.lt/vvi/lietuvos-oro-uostai/
Lietuvos paminklai https://governance.lt/vvi/lietuvos-paminklai/
Lietuvos paštas https://governance.lt/vvi/lietuvos-pastas/
Lietuvos prabavimo rūmai https://governance.lt/vvi/lietuvos-prabavimo-rumai/
Lietuvos radijo ir televizijos centras https://governance.lt/vvi/lietuvos-radijo-ir-televizijos-centras/
Lietuvos veislininkystė https://governance.lt/vvi/lietuvos-veislininkyste/
Lietuvos žirgynas https://governance.lt/vvi/lietuvos-zirgynas/
Litexpo https://governance.lt/vvi/litexpo/
Mašinų bandymo stotis https://governance.lt/vvi/masinu-bandymo-stotis/
Mūsų amatai https://governance.lt/vvi/musu-amatai/
Oro navigacija https://governance.lt/vvi/oro-navigacija/
Panevėžio veislininkystė https://governance.lt/vvi/panevezio-veislininkyste/
Pieno tyrimai https://governance.lt/vvi/pieno-tyrimai/
Poilsio namai „Baltija“ https://governance.lt/vvi/poilsio-namai-baltija/
Problematika https://governance.lt/vvi/problematika/
Projektų ekspertizė https://governance.lt/vvi/projektu-ekspertize/
Registrų centras https://governance.lt/vvi/registru-centras/
Regitra https://governance.lt/vvi/regitra/
Respublikinė mokomoji sportinė bazė https://governance.lt/vvi/respublikine-mokomoji-sportine-baze/
Smiltynės perkėla https://governance.lt/vvi/smiltynes-perkela/
Statybos produkcijos sertifikavimo centras https://governance.lt/vvi/statybos-produkcijos-sertifikavimo-centras/
Šeduvos avininkystė https://governance.lt/vvi/seduvos-avininkyste/
Šilutės polderiai https://governance.lt/vvi/silutes-polderiai/
Šilutės veislininkystė https://governance.lt/vvi/silutes-veislininkyste/
Toksika https://governance.lt/vvi/toksika/
Turto bankas https://governance.lt/vvi/turto-bankas/
Universiteto vaistinė https://governance.lt/vvi/universiteto-vaistine/
Valstybes žemės fondas https://governance.lt/vvi/valstybes-zemes-fondas/
Valstybiniu miškų urėdija https://governance.lt/vvi/valstybiniu-misku-uredija/
Vidaus vandens kelių direkcija https://governance.lt/vvi/vidaus-vandens-keliu-direkcija/
Viešųjų investicijų plėtros agentūra https://governance.lt/vvi/viesuju-investiciju-pletros-agentura/
Vilniaus metrologijos centras https://governance.lt/vvi/vilniaus-metrologijos-centras/
Visagino statybininkai https://governance.lt/vvi/visagino-statybininkai/
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras https://governance.lt/vvi/zemes-ukio-informacijos-ir-kaimo-verslo-centras/
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas https://governance.lt/vvi/zemes-ukio-paskolu-garantiju-fondas/
Informacija apie VKC – VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ https://governance.lt/apie-mus/
Administracinė informacija https://governance.lt/apie-mus/administracine-informacija/
Informacija apie įstaigoje vykdomas darbuotojų atrankas https://governance.lt/apie-mus/karjera/
Kontaktinė informacija https://governance.lt/apie-mus/kontaktai/
Informacija apie korupcijos prevenciją https://governance.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/
Informacija apie teikiamas paslaugas https://governance.lt/apie-mus/paslaugos/
Įstaigos veiklos sritys https://governance.lt/apie-mus/veiklos-sritys/
Informacija apie vykdytus tyrimus ir projektus https://governance.lt/apie-mus/zmogiskuju-istekliu-projektai-ir-tyrimai/
Privatumo politika https://governance.lt/asmens-duomenu-apsauga/
Informacija apie kolegialius organus VVĮ https://governance.lt/kolegialus-organai/
Naudinga informacija – teisės aktai, studijos, rekomendacijos https://governance.lt/naudinga-informacija/
Informacija apie valdysenos politiką Lietuvoje https://governance.lt/valdysena-lietuvoje/
Informacija apie VKC rengiamą valdysenos indeksą https://governance.lt/valdysenos-indeksas/
Valdymo koordinavimo centro leidiniai https://governance.lt/vkc-ataskaitos/